Connect with us

Zanimljivo

Canonical tagovi i duplirani sadržaj: Kako ih sprečiti

Canonical tagovi i duplirani sadržaj: kako ih sprečiti? Saznajte šta su canonical tagovi i kako ih pravilno implementirati kako biste sprečili duplirani sadržaj na svom sajtu.

Published

on

Postoje neki ključni elementi koje treba imati na umu kada je u pitanju optimizacija vašeg web sajta, a jedan od njih je sprečavanje dupliranog sadržaja. Duplirani sadržaj može biti veliki problem za SEO, jer može uticati na rangiranje vašeg sajta na pretraživačima. Jedan od načina da se to izbegne je korišćenje kanoničkih tagova. U ovom članku ćemo istražiti šta su kanonički tagovi i kako ih pravilno implementirati kako biste sprečili duplirani sadržaj na svom sajtu.

Šta su canonical tagovi

Canonical tagovi su HTML elementi koji se koriste na web stranicama kako bi se sprečio duplirani sadržaj. Ovi tagovi omogućavaju webmasterima da definišu preferirani izvor sadržaja za pretraživače kao što je Google. Implementacija canonical tagova pomaže u otklanjanju problema sa dupliranim sadržajem i poboljšava optimizaciju pretraživača.

Definicija canonical tagova

Canonical tagovi su HTML linkovi koji se dodaju u odeljak web stranice. Oni pružaju informaciju pretraživačima o tome koja verzija stranice je originalna ili preferirana verzija sadržaja. Canonical tag se sastoji od atributa rel koji definiše tip veze, u ovom slučaju “canonical”, i atributa href koji pokazuje putanju do originalne verzije stranice.

Kako funkcionišu canonical tagovi

Kada pretraživači indeksiraju web stranicu i naiđu na canonical tag, oni dobijaju informaciju da postoji duplicirani sadržaj i da je potrebno koristiti originalnu verziju. Pretraživači tada obrađuju originalnu verziju, dok ostale duplicirane verzije ignoriraju. Na taj način, canonical tagovi pomažu da se izbegne dupliranje sadržaja i poboljša rangiranje web stranice u pretraživačima.

Značaj sprečavanja dupliranog sadržaja

Duplirani sadržaj može imati negativne efekte na SEO (optimizacija za pretraživače) i rezultirati nižim rangiranjem web stranice. Stoga je važno preduzeti mere kako bi se sprečilo dupliranje sadržaja.

Negativni efekti dupliranog sadržaja

Dupliranje sadržaja može dovesti do sledećih problema:

 • Smanjenje relevantnosti: Kada postoje više verzija istog sadržaja, pretraživači mogu imati teškoća u određivanju koja verzija je relevantnija za korisnike, što može smanjiti rangiranje stranice u pretragama.
 • Gubitak linkova: Ako postoje više verzija iste stranice, linkovi se mogu razdvojiti između tih verzija, što može smanjiti ukupan broj linkova koji upućuju na web stranicu.
 • Podeljen autoritet: Dupliciranje sadržaja može rezultirati podeljenim autoritetom između više verzija stranice, što može negativno uticati na rangiranje u pretraživačima.
 • Konfuzija za korisnike: Kada korisnici pronađu više verzija istog sadržaja, to može dovesti do konfuzije i lošeg korisničkog iskustva.

Prednosti otklanjanja dupliranog sadržaja

Otklanjanje dupliranog sadržaja ima nekoliko prednosti:

 • Poboljšano rangiranje: Kada se duplirani sadržaj eliminiše, pretraživači mogu bolje razumeti i rangirati web stranicu, što može poboljšati poziciju u rezultatima pretrage.
 • Bolje korisničko iskustvo: Eliminisanje dupliranog sadržaja omogućava korisnicima da pronađu relevantne informacije bez konfuzije, što poboljšava korisničko iskustvo.
 • Povećanje broja linkova: Kada se svi linkovi usmere na jednu verziju stranice, to može povećati ukupan broj linkova koji upućuju na web stranicu i poboljšati autoritet u pretraživačima.

Kako identifikovati duplirani sadržaj

Identifikacija dupliranog sadržaja je ključna za rešavanje problema. Postoje različiti alati i parametri koji se mogu koristiti za analizu dupliranog sadržaja.

Alati za identifikaciju dupliranog sadržaja

Postoje razni alati dostupni za analizu dupliranog sadržaja, kao što su “Screaming Frog SEO Spider” i “Copyscape”. Ovi alati omogućavaju pronalaženje identičnih ili sličnih verzija sadržaja na više web stranica.

Parametri za analizu dupliranog sadržaja

Kada se traži duplirani sadržaj, treba uzeti u obzir sledeće parametre:

 • URL adrese: Porediti različite URL adrese i identifikovati one koje sadrže isti sadržaj.
 • Meta podaci: Proveriti da li se meta podaci (naslov, meta opis) dupliraju na više stranica.
 • Tekstualni sadržaj: Analizirati tekstualni sadržaj stranica kako bi se otkrilo dupliranje određenih sekcija ili celokupnih članaka.
 • Slike i video zapisi: Proveriti da li se slike ili video zapisi koriste na više stranica bez odgovarajućeg pokazatelja originalne verzije.

Implementacija canonical tagova

Implementacija canonical tagova je važan korak u sprečavanju dupliranog sadržaja. Evo nekoliko saveta o tome kako pravilno implementirati canonical tagove na web stranici.

Postavljanje canonical tagova na svakoj stranici

Svaka web stranica koja je izložena problemu dupliranog sadržaja treba da ima canonical tag koji pokazuje na originalnu verziju sadržaja. To se postiže dodavanjem sledećeg koda u sekciju:

 

Gde https://www.mywebsite.com/original-page predstavlja URL originalne verzije sadržaja.

Upotreba rel=canonical atributa

Canonical tagovi koriste rel=canonical atribut kako bi prenijeli pretraživačima informaciju o originalnoj verziji sadržaja. Ovaj atribut naglašava vezu između različitih verzija stranica i pomaže pretraživačima u razumevanju da je originalna verzija preferirana.

Canonical tagovi vs. 301 preusmerenja

Canonical tagovi i 301 preusmerenja su obe metode za otklanjanje dupliranog sadržaja, ali se razlikuju u načinu funkcionisanja i nameni.

Razlike između canonical tagova i 301 preusmerenja

Canonical tagovi omogućavaju pretraživačima da identifikuju originalnu verziju sadržaja bez fizičkog preusmeravanja korisnika. Oni ne menjaju URL adrese ili utiču na korisničko iskustvo, već samo pružaju informaciju pretraživačima o preferiranoj verziji.

S druge strane, 301 preusmerenja su fizička preusmerenja sa jedne stranice na drugu. Kada se koristi 301 preusmerenje, URL adresa se menja i korisnici se automatski preusmeravaju na novu stranicu. Ova metoda može imati veći uticaj na korisničko iskustvo, ali može biti korisna kada je potrebno da se potpuno eliminira dupliciran sadržaj.

Kada koristiti canonical tagove, a kada 301 preusmerenja

Canonical tagovi su obično dobar izbor kada postoji potreba da se zadrže različite verzije stranica, na primer, višejezični sadržaj. Oni omogućavaju pretraživačima da razumiju vezu između stranica i identifikuju originalnu verziju.

Sa druge strane, 301 preusmerenja se preporučuju kada je potrebno trajno preusmeriti posetioce na novu URL adresu i eliminisati duplicirani sadržaj. Na primer, kada se napravi nova verzija stranice ili kada se sprovede proces restrukturiranja web sajta.

Saveti za sprečavanje dupliranog sadržaja bez canonical tagova

Ako iz nekog razloga niste u mogućnosti da koristite canonical tagove, postoje i alternative za sprečavanje dupliranog sadržaja.

Korišćenje robots.txt fajla

Robots.txt fajl se može koristiti za blokiranje pretraživača da indeksiraju određene delove web stranice koji sadrže duplicirani sadržaj. Ovo se postiže dodavanjem “Disallow” direktiva u robots.txt fajl, na primer:

User-agent: * Disallow: /duplicate-page/ 

Ovde se /duplicate-page/ odnosi na putanju do stranice koja sadrži duplicirani sadržaj.

Upotreba meta noindex tagova

Meta noindex tagovi se dodaju na stranice sa dupliranim sadržajem kako bi se sprečilo indeksiranje od strane pretraživača. Ovi tagovi se postavljaju u odeljak web stranice i izgledaju ovako:

 

Ovo govori pretraživačima da ne indeksiraju stranicu.

Redirekcija bez canonical tagova

Ako nije moguće koristiti canonical tagove, a duplirani sadržaj se ne može ukloniti, može se razmotriti upotreba redirekcija kako bi se preusmerili korisnici sa duplicirane stranice na originalnu verziju. Ovo se može postići korišćenjem 301 preusmerenja ili drugih tipova preusmerenja, kao što su 302 ili 307.

Case study: Primena canonical tagova na web sajtu

Da biste bolje razumeli kako se canonical tagovi mogu primeniti u praksi, pogledajmo jedan primjer.

Analiza problema dupliciranog sadržaja

Pretpostavimo da imate web sajt koji se bavi prodajom sportske opreme. Na sajtu postoji kategorija proizvoda nazvana “Tenisice” koja sadrži različite modele tenisica. Međutim, različite verzije iste tenisice mogu se prikazati na više stranica, na primer, “https://www.mywebsite.com/tenisice/model1” i “https://www.mywebsite.com/tenisice/model2”. Ovo može stvarati duplicirani sadržaj i smanjivati rangiranje stranice.

Rezultati i benefiti nakon primene canonical tagova

Nakon implementacije canonical tagova na stranicama “model1” i “model2”, pretraživači će prepoznati originalnu verziju stranica i indeksirati je kao preferiranu. Ovo može poboljšati rangiranje u pretrazi i poboljšati korisničko iskustvo, jer će korisnici biti usmereni na odgovarajuću verziju stranice.

Zaključak

Sprečavanje dupliranog sadržaja je ključni korak u optimizaciji pretraživača. Canonical tagovi su efikasan način da se otkloni duplirani sadržaj i poboljša rangiranje web stranice. Implementacija canonical tagova, identifikacija dupliranog sadržaja i upotreba drugih metoda, kao što su robots.txt fajl i meta noindex tagovi, mogu pomoći da se poboljša SEO i korisničko iskustvo. Pomoću ovog članka, sada možete bolje razumeti šta su canonical tagovi i kako ih primeniti na vašem web sajtu.

Ako vem se ovo čino kao pretežak zadatak, angažovanje stručnjaka koje ima SEO agencija može biti efikasan način da se izbegnu SEO greške. SEO agencije su stručnjaci u optimizaciji veb stranica i imaju znanje i iskustvo da identifikuju i isprave potencijalne greške koje mogu negativno uticati na rangiranje i vidljivost vaše stranice na pretraživačima.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2023 Naša Srbija.